คัมภีร์อัลกุรอานเตรียมการรับรองที่ไม่มีเงื่อนไขไว้ให้บรรดาสาวกของท่านศาสดาหรือ… 2

 

 

371698_Vatican-Bible

 

ประว้ติศาสตร์ได้กระทำอย่างชัดแจ้งว่าในความเป็นจริงผู้ที่รู้กันว่าเป็นสาวกของท่านศาสดานั้นไม่ได้เป็นผู้เคร่งครัดและอยู่ในหนทางที่ถูกต้องทั้งหมดเลยแม้แต่น้อย สิ่งนี้สามารถอนุมานเป็นตัวอย่างจากวจนะของท่านศาสนทูตผู้สูงส่งยิ่ง ซึ่งบันทึกไว้ในซอเฮียะฮ์บุคอรีว่า”ณ วันแห่งการพิพากษาตัดสิน ฉันจะยืนอยู่ข้างบ่อนํ้าเกาชัร รอคอยผู้ที่’จะมายังฉัน ฉันมองเห็นพวกเขาบางคนแยกตัวออกและเคลื่อนที,ออกไปจากฉันไป และฉันจะถามพวกเขาว่า พวกเขามิได้มาจากบรรดาสาวกของฉันหรือ พวกเขาจะบอกฉันว่าใช่ แต่ท่านไม่ทราบว่า พวกเขาหันหลังกลับสู่แนวทางของพวกเขาก่อนหน้านี้ หลังจากท่านเสียชีวิต มีวจนะที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ของซอเฮียะฮ์มุสลิม ตังนี้”ประชาชนจะขึ้นมาหาฉันที่บ่อนํ้าในลักษณะที่ฉันมองเห็น สระน้ำเด็กเป่าลมราคาถูก เมื่อพวกเขถูกนำอยู่ต่อหน้าฉัน พวกเขาจะมีความอับอาย ฉันจึงกล่าวว่า “โอ้พระเจ้านี่หรือบรรดาสาวกของฉัน ฉันจึงได้รับการบอกกล่าวว่า

” เจ้าไม่รู้ดอกว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากเจ้าเสียชีวิต”ตัฟตาซานี นักวิชาการสายมัซฮับซาฟิอีที่มีชื่อเสียง บันทึกไว้ว่า”การกระทบกระทั่ง ความไม่เห็นพ้องต้องกันและสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาสาวกของท่านศาสดา ได้ถูกบันทึกไว้ในหนงสือประว้ติศาสตร์และได้รับรายงานโดยสายรายงานที่เชื่อเถือได้ ทั้งยังสามารถอนุมานได้ว่าสาวกของท่านศาสดาบางส่วนจะต้องเบี่ยงเบนออกจากหนทางที่เที่ยงธรรมและสัจธรรม ทั้งยังแปดเปีอนจากการกดขี่และการกระทำที่ผิดพลาด เหตุผลการเบี่ยงเบียน การกระทำที่ผิดพลาดและการกดขี่ข่มเหงของพวกเขาคือความรู้สึกเกลียดชัง ความดื้อดึง สระน้ำเด็กขนาดใหญ่  ความอิจฉาริษยาตามธรรมชาติของพวกเขาความหิวกระหายในความเป็นผู้นำและการปกครอง การเสพติดความรื่นรื่นรมย์และตัณหาราคะ ไม่สามารถที่จะทึกทักเอาว่าบรรดาสาวกทั้งหมดปราศจาดบาปและเป็นอิสระจะความโสมมต่างๆ”

ถ้าผู้ดำเนินตามสำนักคิดต่างๆ ในอิสลาม ไม่มไม่มีความเอาใจใส่อย่างสูงเพียงพอต่อบรรดาสวกของท่านศาสดาบางส่วนหรือผู้ดำเนินตามบรรดาสาวกนั้น (ตาบิอีน) และวิจารณ์พวกเขาอย่างให้เกียรติ นี่ไม,ใช่การประนามหยามเหยียดพวกเขาหรือทำให้อิสลามของพวกเขาได้รับการสงสัยทัศนะที่ต่อล้กันเรื่องนี้จะต้องไม่ถูกทำให้แย่ลงเข้าไปสู่การเป็นศัตรูโต้เถียงทะเลาะโต้เถียง,เสียงดัง และไม่มีการให้เหตุผลแก้ตัวสำหรับการประณามว่าบรรดาสาวกเป็นผู้ปฏิเสธ โดยที่สาวกของท่านศาสดาบางคนเองจะไม่ได้โต้เถียงกับผู้อื่นอย่างรุ่มร้อน ทว่าที่สะกีฟะอ์บางคนได้เรียกสะอัด บุตร อุบาดะฮ์ออกมาเพื่อสังหารเสีย กอยส์บุตรสะอัด บุตรอุบาดะฮ์ออกมาเพื่อดวลกับอุมัร บุตรค็อฏฎ็อบ และซุเบร ประกาศว่าเขาจะไม่คืนดาบสู่ฝักจนกว่าทุกคนจะให้สัตปฏิญานต่ออะลี ขณะที่อุมัรสบประมาทเขา และเรียกตัวออกมาเพื่อจับกุม เป็นผลทำให้ซุเบรถูกจับกุม”พฤติกรรมที่อุนัรปฏิบัติต่อมิกดาดปฏินัติต่อมิกดาดที่สะกีฟะฮ์วิธีการที่อุศมานแจกจ่ายแบ่งทรัพย์ให้กับอบนิ มัศอูด อัมมาร บุตรยา’ซิรและ’อบูชารอัลกิฟารี เช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่นๆ ล้วนเป็นตัวอย่างของการต่อล้และความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างสาวกของท่านศาสดาไม่อาจที่จะเป็นเหตุผลแก้ตัว ในการสาปแช่งมุสลิมคนใดคนหนึ่งหรือแสดงว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือได้รับอนุญาติให้ทำลายเอกภาพของมุสลิมในทุกเหตุการณ์ ชุนนีเองไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับบรรดาสาวกของท่านศาสดาตามที่ควรจะได้รับการให้เกียรติ หลังจากนั้นบรรดาผู้ที่สังหารอุศมานทั้งหมด ไม่ว่าจากบรรดาสาวกหรือผู้ดำเนินตามสาวก (ตาบิอีน) และคอลิดบุตร วะลีดสังหารมาลิก บุตรนุวัยเราะส์ซี่งเป็นสาวกของท่านศาสดาในระหว่างสาวกของท่านศาสดามีผู้ที่มีบุคลิกภาพสูงส่ง ซึ่งได้รับความศรัทธา ห่วงยางคอเด็กเล็ก ความาเคร่งครัดและการมอบหมายต่อพระเจ้าขั้นสูง พระเจ้าผู้ทรงสูง ส่งทรงทรงควบคุมจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเขา ชีวิตทั้งมวลของพวกเขาถูกสะท้อนด้วยความบริสุทธิใเละสัจธรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอื่นๆในมุม ซึ่งวิญญาณของพวกเขายังคงซุ่มซ่อนแนวทางและความคิดพวกเขาอยู่กับยุคของความโง่เขลา ยังคงผูกพันอยู่กับประเพณีเก่าๆ ยังมีแม้แต่กลุ่มคนที่เพิ่งรับอิสลามเมื่อมีการยึดมักกะฮใหม่ๆ ด้วยเหตุผลทางด้านผลประด้วยเหตุผลทางด้านประโยชน์ส่วนตัว อย่างไรก็ตามอิทธิพลอันทรงพลังยิ่งและมีความน่าเกรงขามในการดลใจคือพลังที่ดำรงอยู่ของท่านศาสดาได้บังคับให้พวกเขาปกปิดความต้องการและความโน้มเอียงภายในเอาไว้ และเพียงหลังการเสียชีวิตของท่านเท่านั้น ที่พวกเขาสามารถนำเอานิสัยและพฤติกรรมในสมัยแห่งความโง่เขลากลับมาได้เพื่อพิสูจน์อย่างเสมอภาคถึงวิธีการปฏิบัติของสาวกท่านศาสดาทั้งหมดเพื่อปฏิเสธว่าคนใดในหมู่พวกเขามีความผิดจากการกระทำการชั่วร้ายและเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นผู้อยู่ในทางนำโดยไม่มีข้อยกเว้นนั้น เข้ากันไม่ได้กับแบบแบับของท่านศาสนทูตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้หนึ่งไม่สามารถแสวงหาการช่วยเหลือให้พ้นภัยแก่บรรดาผู้อพยพและผู้ช่วยเหลือ

หรืออ้างว่าเขาอาจได้รับความสุฃที่ถาวรด้วยการผูกพันกลับหนึ่งในสองกลุ่มนี้การผบรรลุเป้าหมายตังกล่าวขึ้นอยู่กับการผดุงไว้ซึ่งเงื่อนไขที่แน่นอนจนกระทั้งเขาผ่านไปสู่ประตูแห่งความตายอย่างไรก็ตามนักวิชาการชุนนียืนยันว่าสาวกของท่านศาสดามีฐานะในการดำเนินการวินิจฉัยโดยอิสระ (อิจญ์ติฮาด) และตังนั้นจึงได้รับการยกโทษจากความผิดพลาดใดๆ ก็ตามที่พวกเขาอาจจะกระทำ หรือแม้แต่การให้รางวัลพวกเขา ตังนั้น ความผิดอะไรก็ตามที่พวกเขากระทำแสดงถึงความบรืสุทธิ้ ชัยชนะของวิธีคิดเช่นนี้ทำให้การคัดค้านใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ และทำให้ผู้คนที่ถือเอาผลประโยชน์ตนเองเป็นใหญและทะเยอทะยานกล้าที่จะก่ออาชญากรรมใดๆ ก็ตามที่พวกเขาต้องการ คนอย่างมุอา วิยะฮ์ อัมร บุตรอาศ คอลิด บุตรวะลีด อัลมุฆีเราะฮ์ สะอืด อัลอาศและบุขรบุตรอบีอัรตัต เรื่องราวมาถึงจุดที่ว่ามุอาวิยะฮ์มีความบุ่มบ่ามที่จะประกาศว่า “ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของพระเจ้า และฉันเป็นตัวแทนของพระเจ้า เพราะฉะนั้นฉันจะจัดการมันในวิถีทางใดก็แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม” ไม่มีใครพูดต่อต้านเขายกเว้นซะอ์ซะอ์บุตรชูฮาน บุคคลสำคัญของชีอะฮ์ เขาโต้แย้งการอ้างของมุอาวิยะฮ์ ถ้านับว่าสาวกของท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าทั้งหมดได้รับการรับประกันว่าอยู่ในทางนำและรอดพ้นภัย เพราะเหตุใดบางคนในหมู่พวกเขาได้ละทิ้งความศรัทธาของตนแม้ในชั่วชีวิตของพวกเขาและเข้าร่วมภับผู้ที่หลงทาง  สระน้ำเด็กทรงสูง ตังนั้นจึงถูกประรามและสาปแช่งจากท่านศาสดาฮากุส บุตรสุเฮร ผู้นำของพวกคอวาริจ (คอริญิส) ที่สมรภูมินะฮ์รอวานเป็นสาวกคนหนึ่งของท่านศาสนทุตแห่งพระเจ้า และไม่มีใครจินตนาการได้ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขา โดยฉับพลันทันทีเขาหันกลับและตกเป็นเหยื่อของการหลงทาง และแน่นอนสิ่งที่เขากระทำ จุดจบที่น่าลังเวชที่ทำนายโดยท่านศาสดาไว้ตังนี้

“เขาจะละทิ้งศาสนาของเขา เสมือนลูกธนูยิงจากคันธนู” เขาไม่เพียงแต่เข้าร่วมกับพวกคอวาริจที่สมรภูมินะฮ์รอวานเขายังเป็นผู้ถือธงในการก่อกบฏต่อะลี บุตรอบีฏอลิบ ซึ่งท้ายที่สุดเป็นผู้ลังหารเขาด้วยมือของท่านเองอับดุลลอฮ์ บุตรญะฮ์ช เป็นสาวกอีกคนหนึ่งของท่านศาสดาที่ละทิ้งรัศมีของอิสลามไว้เบื้องหลัง เมื่อเขาอพยพ1ไปยังอบิสสิเนีย (เอธิโอเปีย) เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาจะยังคงมั่นคงและยืนหยัดในความศรัทธาและต่อล้เพื่อสาสนาของพระเจ้า เหมือนกับมุสลิมคนอื่นๆ ที่อพยพหลบภัยไปยังดินแดนตังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความมีดได้เข้าปกคลุมจิตใจของเขา เขาละทิ้งอิสลามและเข้ารตเปันคริสเตียนตังนั้น เราสรุปได้ว่าการแสดงความพึงพอใจต่อบรรดาสาวกของท่าน สาสดาของพระเจ้ามีเงื่อนไขว่าว่าพวกเขาต้องยังคงอยู่ในขอบเขตความศรัทธาและความเคร่งครัด และยังคงรักาาสัมพันธ์ยับพระเจ้าจนถึงสิ้นสุดชีวิตของพวกเขา ถ้าพวกเขาเปลี่ยนหนทางและหลงออกไป การกระทำที่ดีงามของพวกเขาก็เป็นโมฆะ และความพึงพอใจของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนเป็นความพิโรธและความกริ้ว ไม่เพียงไม่มีการรับประยันความพึงพอใจอย่างถาวรที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าเแก่บรรดาสาวกของท่านศาสดาและบรรดาผู้ศรัทธาทั่วไปในยุคต่อๆ มาเท่านั้น แต่ยังไม่รับประยันแม้แต่ยับบรรดาศาสดาหรืออิมามนอกจากชีวิตทั้งหมดของพวกเขาท่วมท้นไปด้วยคุณธรรมความดีและความโปรดปรานแก่มนุษยชาติ

 

สระน้ำเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s