วิธีทำบาร์โหนเหล็กง่ายๆ เพียงแค่มี แท่งเหล็กกับเสาไม้ 2

Young sports guy pull up exercise routine

ศเสนากับเนินทร!เดวิด ลอย เขียนพิภพ อุดมอิทธิพงษ์ แปลลกยุคปัจจุบันคลั่งไคล้วัตถุนิยมมากเสียจนกระทั่งเรามักจะล้อกันถึงบทบาทของศาสนาเงินตรา แต่นี่คงไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเลียนกันเท่านั้นแล้ว เพราะสำหรับคนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ระบบคุณค่าของเงินได้เข้ามามีบทบาทแทนที่คุณค่าทางคาสนธรรมแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนรีตให้พวกเขาหันมานับถือคุณค่าใหม่ที่พวกเขาเองก็มีความเข้าใจไม่มากนัก ข้าพเจ้าเชื่อว่าพุทธศาสนา พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่าด้วยการเก็บกด จะช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนรีตครั้งสำคัญนี่ได้ และอาจมีส่วนช่วยให้เราหลุดพ้นจากอิทธิพลของการครอบงำด้วยความคิดดังกล่าวได้ทไสนไกบเนินกรไเดวิด ลอยคำสอนว่าด้วยอนัตตาในพุทธศาสนาบ่งเป็นนัยว่า สิงที่มนุษย์พยายามเก็บกดไว้ไม่ใช่เรื่องทางเพศ (ดังที่ฟรอยด์คิด) หรือกระทั่งความตาย (ดังที่นักจิตวิเคราะห์สายอัตภาพนิยมคิด) หากเป็นสำนึกภายในที่พรํ่าบอกว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง และสำนึกว่าตัวตนมีอยู่นั้นเป็นกระบวนการปรุงแต่งของจิตเมื่อเข้าใจเช่นนั้น เราจึงพยายามจะใช้วิธีการทางสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อกล่อม-เกลาสำนึกว่าตัวตนไม่มีอยู่จริงนั้นให้เบี่ยงเบนไป บาร์โหนติดกำแพง  เราพยายามอย่างยิ่งที่จะวางรากเหง้าของตนเองลง ณ จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวตนของเรามีอยู่จริงในโลก ไม่ว่าจะโดยอาศัยอำนาจ ชื่อเสียง และโดยเฉพาะเงินตราถ้าหากจะวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับเงิน เราคงจะต้องเริ่มจากสมมติฐานที่ว่า ปมแห่งเงินตรา (Money Complex) มีรากเหง้าอย่างสำคัญมาจากศาสนา หรือในทางกลับกันอาจจะหมายถึงการเป็นนึเสธกับศาสนาหรือมารกับศาสนาก็ได้ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเงินตราคงต้องเริ่มจากการพยายามพิสูจน์นิยามของเงิน ดังที่เซคเปียร์กล่าวว่าเงินเป็น “พระเจ้าที่เห็นได้’’ ในขณะที่ท่านลูเธอร์กล่าวว่าเงินเป็น “พระเจ้าในโลกนี้”1เหตุใดเงินจึงเป็นทั้งเรื่องที่โยงกับศาสนาและทั้งเป็นนิเสธกับศาสนา?นั่นเพราะว่าลึก ๆ นั้น ปมแห่งเงินตราเกิดจากความยึดมั่นตามหลักศาสนาที่เราจะต้องหาทางไถ่บาปให้กับตัวเอง (เพื่อจะเติมความรู้สึกขาดให้เต็ม) ซึ่งในทางพุทธศาสนาหมายถึง อกุศลเจตนาอันเกิดจากความรู้สึกว่าตัวตนมีอยู่และพยายามทำให้ตัวตนเป็นจริงขึ้นมาในโลก ด้วยการปรุงแต่งทางจิตกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงในภาวะจิตใต้สำนึก หมายถึงในโลกแห่งสัญลักษณ์ และระบบทางสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือ เงินสโคเปนเฮอร์กล่าวว่า เงินเป็นความสุขในเชิงนามธรรมของมนุษย์ดังนั้นเอง เมื่อใครที่ไม่สามารถแสวงหาความสุขในเชิงรูปธรรมได้ เขาจึงหันไปหาเงินตราอย่างเต็มที่ ยังคงค่อนข้างจะเป็นปัญหาถกเถียงกันว่า  บาร์โหนสนามเด็กเล่น จริง ๆแล้วความสุขในลักษณะที่เป็นนามธรรมนั้นมีจริงหรือ แต่ประเด็นหลังกลับเป็นเรื่องจริง ด้วยหากมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจของความสุขในเชิงสัญลักษณ์!นระดับหนึ่งแล้ว เขาจะไม่สามารถแสวงหาความสุขในเชิงรูปธรรมอื่นๆ ได้เลย  เแทรวิน้ทิปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินเป็นลือแห่งการแลกเปลี่ยนที่คล่องมือ หากเป็นปมแห่งเงินตราที่เกิดขึ้นพร้อมกับการที่เงินกลายเป็นลี่งที่เรามุ่งแสวงหา หรืออันที่จริงได้กลายเป็นลี่งที่เย้ายวนใจไป เหตุใดลี่งนั้นจึงเกิดขึ้น? ก็ในเมื่อความร้สืกขาดนั้นมือยู่  บาร์โหนเดี่ยว เหตุใดมันจึงจะไม่เกิดขึ้นล่ะ?เงินเป็นสัญลักษณ์ที่ “บริสุทธื้’’ ที่สุด “เนื่องจากค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลี่งใดเลย”2 เมื่อกษัตริย์ไมดัส (กษัตริย์มือทองที่จับถูกอะไรเป็นทองไปหมด รวมทั้งอาหารของพระองค์เอง – ผู้แปล) ทรงค้นพบทอง เงินโดยตัวของมันเองจึงปราศจากคุณค่าไป เพราะคุณค่าไม่สามารถดื่มกิน ไม่สามารถใช้หว่านเพาะ ไม่สามารถ’ใช้’ขับขี่ หรือแม้แต่จะอาศัยนอนใต้ร่มเงาก็ไม่ได้กระนั้นเงินก็มืคุณค่ามากกว่าสิ่งใด ๆ เหตุเพราะเราใช้เป็นตัวชี้วัดคุณค่าของสิ่งต่างๆ จนเงินสามารถเปลี่ยนรูปเป็นสิ่งอื่นๆ ได้ทุกอย่างปัญหาในเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้น เมื่อชีวิตได้กลายเป็นเพียงการมุ่งมั่นแสวงหาเงินตราและสถานการณ์ที่เหลือเชื่อของการเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามก็คือ เมื่อมรรควิธีได้กลายมาเป็นเป้าหมาย ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกลดคุณค่าลงเพื่อไปเพิ่มความสำคัญให้กับเป้าหมายที่ปราศจากคุณค่าในตัวของมันเองทั้งนี้เนื่องจากความปรารถนาทุกอย่างของเราได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์ชิ้นนั้น  เหล็กกล้า เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดราคา และมนุษย์ทุกคนต่างก็มืราคาระบบสัญลักษณ์ที่ใช้ตัวเลขเป็นตัวบ่งชี้คุณค่าจึงทวีความสำคัญมากขึ้น และเป็นเรื่องจริงจังมากขึ้นทุกที  บาร์โหนประกอบง่าย ยิ่งกว่าสิ่งที่มันทำหน้าที่แทน ผลลัพธ์ก็คือพวกเราไม่ได้มืความสุขกับการได้ทำงานที่มืคุณค่าจนสำเร็จหรือการพบปะเพื่อนฝูงหรือกระทั่งการฟังนกร้องเพลง หากมุ่งสะสมแผ่นกระดาษมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจะเข้าใจถึงความซับซ้อนของอาการวิปริตที่ว่านี้ เราจะต้องโยงปัญหานี้เข้ากับความรู้ลืกขาด ซึ่งเป็นตัวการที่ส่งผลร้าย ทำให้เราไม่สามารถได้ริบอรรถรส ความสุขอย่างเต็มที่จากการฟังนกร้องเพลง (เพียงเท่านั้นแหละ!)ฯลฯ เนื่องจากในปัจจุบันเราต่างก็ไม่เชื่อถือในบาปกำเนิดเสืยแล้ว แล้วความเลวในตัวของเราคืออะไรกันแน่ แล้วนี่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร?คำอธิบายที่ยอมรับกันในสังคมทุกวันนี้บอกว่า บาปกำเนิดในยุคปัจจุบันคือการที่เรารูสืกว่ายังไม่มีเงินเพียงพอนั่นเอง

 

บาร์โหน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s